DINARSKI RAČUN

NAČIN PLAĆANJA NA DINARSKI RAČUN

HALKBANK Beograd

 

PRIMALAC: “PROFESOR ALEKSANDAR NIKOLIĆ”    AKADEMSKI KOSARKASKI KAMP, Učitelja Dragutina Prokića 6, 11000 Beograd – Zvezdara

SVRHA UPLATE: ČLANARINA

RAČUN PRIMAOCA:      155-11423-79