Pro kamp

PRO KAMP :

-10 punih pansiona ( smeštaj,3 obroka i užina), jedanaesti dan se odlazi sa kampa.

– pogodan za igrače od 10 do 18 godina

-grupe igrača od 4-6 sa dva profesionalna trenera po grupi.

-INTEZIVNI PROGRAMI koji dovode do unapređenja maksimalnog košarkaškog umeća igrača ( program je u rangu individualnog usavršavanja perspektivnih igrača ).

-program se fokusira na odbrambenoj i napadačkoj tehnici,košarkaškoj taktici,rukovanju loptom,kretanju sa i bez lopte. U program su uključene sve analize igrača,igračke situacije tokom treninga i utakmica,atletska priprema,poboljšanje skočnosti,brzine,kordinacije kao i psihofizičkih sposobnosti.

-Rad na atlettskoj pripremi i kordinaciji, priprema za trening sa loptom.