Super pro-kamp

-Grupe igrača od 2-4 sa 2 trenera po grupi.

-individualno usavršavanje igraca.

-korekcija svakog košarkaskog elementa.