Pro kamp

  • 10 punih pansiona (smeštaj, 3 obroka i užina), jedanaesti dan se odlazi sa kampa.
  • Pogodan za igrače od 10 do 18 godina.
  • Grupe igrača od 6-8 sa dva profesionalna trenera po grupi.
  • INTEZIVNI PROGRAMI koji dovode do unapređenja maksimalnog košarkaškog umeća igrača (program je u rangu individualnog usavršavanja perspektivnih igrača).
  • Program se fokusira na odbrambenoj i napadačkoj tehnici, košarkaškoj taktici, rukovanju loptom, kretanju sa i bez lopte. U program su uključene sve analize igrača, igračke situacije tokom treninga i utakmica, atletska priprema, poboljšanje skočnosti, brzine, kordinacije kao i psihofizičkih sposobnosti.
  • Rad na atletskoj pripremi i kordinaciji, priprema za trening sa loptom.
  • Jutarnji futing i istezanje, dva treninga u trajanju od 90-105 minuta dnevno, kao i takmičenja između kampera.
  • Svaki učesnik programa dobija opremu kampa.

KONTAKTIRAJTE NAS

ADRESA

EMAIL

Bilo da ste početnik ili se već bavite košarkom i želite da postignete nove uspehe mi ćemo Vam pomoći!